Jak czytać wykres oświetlenia względnego

Na osi poziomej znaczona jest wysokość obrazu (odległość od środka obrazu do jego krawędzi [(mm]). Oś pionowa Oznacza ilość światła na obrazie (przy założeniu, że ilość światła w środku obrazu wynosi 100%). Jeżeli ilość światła na obrzeżach jest niższa niż w środku, cztery rogi obrazu będą ciemniejsze (winietowanie).

Szeroki kąt
Tele