Jak czytać wykres MTF

Istnieją dwa rodzaje wykresów MTF. Jeden bierze pod uwagę dyfrakcję (zmianę kierunku rozchodzenia się fal świetlnych) i zwany jest „Dyfrakcyjnym MTF" a drugi, zwany „Geometrycznym MTF"niebierze jej pod uwagę. Ugięcie fal świetlnej zwiększa się wraz ze zwiększaniem wartości przysłony (F) powodując pogorszenie jakości obrazu. Dyfrakcja ta (choć znacznie zmniejszona) występuje również dla maksymalnego otworu przysłony (dla którego pokazywane są wykresy MTF). Dlatego tez SIGMA zdecydowała się opublikować również wykres Dyfrakcyjnego MTF". Przewagą „Geometrycznego MTF"jest łatwiejszy pomlar i porównanie wyników ponieważ nie bierze on pod uwagę dyfrakcji,jednak pokazuje onwyższe wartości na wykresleniz na aktualnych zdjęciach.

Dyfrakcyjny MTF

Geometryczny MTF

Wykres MTF podaje wyniki dla szeroko otwartej przysłony
Spatial frequency S:Linia strzałkowa M:Linia południkowa
10lp/mm ...
30lp/mm ...

Odczyty wykonywane przy gęstości 10 linii na milimetr służą do pomiaru zdolności kontrastu obiektywu (linie Czerwone), a linie zielone powstałe podczas odczytu przy częstotliwości 30 linii na milimetr pokazują zdolność ostrości obiektywu, gdy przysłona jest szeroko otwarta.
Ponadto istnieje podział na linie ułożone równolegle do krzywizny obiektywu (tzw. linie M od ang. Meridional) oraz linie ułożone prostopadle do krzywizny obiektywu (koncentrycznie, tzw. linie S od ang. Sagital).