Jak czytać wykres zniekształceń

zniekształcenie efektywne

Jeżeli zostanie wykonane zdjęcie wzoru kratki, będzie ono wyglądało tak jak wskazują niebieskie linie kropkowane.
Czerwone linie pokazują, jak będzie wyglądała kratka na gotowym zdjęciu po uwzględnieniu zniekształceń obiektywu.

zniekształcenie beczkowe
zniekształcenie poduszkowe

zniekształcenie względne

Oś pozioma na tym wykresie ilustruje idealną wysokość obrazu (odległość od środka obrazu do jego krawędzi [mm]).
Oś pozioma oznacza stopień zniekształcenia.
Stopień zniekształcenia wskazuje o ile Y, czyli rzeczywista wysokość obrazu, jest większa (lub mniejsza) od Y0, czyli idealnej wysokości obrazu.

zniekształcenie beczkowe
zniekształcenie poduszkowe

Stopień zniekształcenia : D[%]= Y-Y0Y0 x 100
Jeżeli zostanie wykonane zdjęcie obiektu kwadratowego, a wskaźnik zniekształcenia ma wartość ujemną, obiekt na Obrazie zostaje powiększony (zniekształcenie beczkowe). Jeżeli wskaźnik zniekształcenia ma wartość dodatnią, obiekt na zdjęciu będzie wklęśnięty (zniekształcenie poduszkowe). Jeżeli wartość zniekształcenia jest bliska 0, Zniekształcenie jest minimalne.