Slik leser du MTF-diagrammet

Det finnes to typer MTF-grafer. Den ene ser på diffraksjonens effekt på lyset. Diffraksjons-MTF. Den andre, geometrisk MTF, ser på objektivets oppløsningsevne.
Diffraksjon påvirker kvaliteten bildet og blir kraftigerejo større blenderverdier du bruker (små blenderåpninger), noe som fører til lavere bildekvalitet. Diffraksjon forekommer ved alle blenderåpninger, og det er grunnen til at Sigma har publisert diffrakssons-MTF-grafer.
Fordelen med å bruke geometrisk MTF-grafer at den er enkel å måle og beregne, siden den ikke tar hensyn til diffraksjonen.
Grafen sier noe om hvor høy kontrast og oppløsningsevne objektivet har.

Standard MTF-målinger

Geometriske MTF-målinger

MTF-diagram målt ved full blenderåpning
Linjetetthet S:Sagittale linjer M:Meridionale linjer
10lp/mm ...
30lp/mm ...

Det er foretatt to sett med målinger. Målinger foretatt med 10 linjepar per millimeter (rød graf) viser objektivets evne til å fange opp kontraster, mens målinger med 30 linjepar per millimeter (grønn graf) viser hvor skarpt objektivet er ved full blender. Linjepar som er tegnet parallelt med diagonalaksen fra hjørnet til sentrum, kalles sagittale (S), mens linjepar som går på tvers av denne, kalles meridionale (M).