Kamera dp Quattro Teknologi

Foveon Direct Image Sensor
Den første bildebrikken i verden med vertikal fargeseparasjon.

Allerede i vårt første digitalkamera tok vi i bruk Foveons Direct Image Sensor-teknologi, som gir radikalt bedre bildekvalitet enn noen annen bildesensor på markedet. Ved å utnytte silisiumets unike lysabsorberende egenskaper har Foveon klart å skape en bildebrikke hvor tre lag med fotodioder registrerer de tre primærfargene rødt, grønt og blått. Dette gjør Direct Image Sensor-bildebrikken til den første vertikalt fargedelte bildebrikke i verden, noe som gjør den i stand til å registrere lysets farger direkte.

Tradisjonelle bildebrikker benytter et mosaikkmønstret fargefilter og oppfanger kun fargeinformasjonen i ett lag. Hvert bildepunkt registrerer dermed bare én av primærfargene. Siden Foveon Direct Image Sensor er lagdelt, registrerer den alle tre primærfarger i hvert eneste punkt og gir derfor en mer presis gjengivelse av fargetoner, lyshet og metning.

Siden Foveon Direct Image Sensor ikke benytter seg av fargefiltre, slik tradisjonelle bildebrikker gjør, unngår man tap av lysinformasjon. Man trenger derfor heller ikke noe lavpassfilter for å korrigere for inferens fra fargefiltrene. Og mens tradisjonelle bildebrikker bare registrer én farge i hvert bildepunkt og må gjenskape informasjonen for de resterende fargene ved hjelp av interpolasjon, registrerer Foveon Direct Image Sensor fullstendig og presis fargeinformasjon i hvert enkelt punkt. Det er denne unike sensorteknologien som gjør at Foveons bildebrikker leverer bilder av så enestående kvalitet.

Nye Foveon X3 Quattro
Direct Image Sensor
Nå med en oppløsning tilsvarende 39 megapiksler

Foveon Direct Image Sensor er den eneste sensorteknologien hvor lysinformasjonen registreres vertikalt i stedet for horisontalt. Dette gjør at den fanger opp mer fargeinformasjon enn noen annen bildebrikke i verden. Resultatet er bilder med helt enestående dybde, med fargetoner, nyanser og tekstur så detaljerte at det føles som om du kan røre ved dem.

Den nyutviklede X3 Quattro er den siste generasjonen av Foveons bildebrikker. Den kombinerer forgjengernes karakteristiske egenskaper med enda høyere bildekvalitet, 30% høyere oppløsning og lavere støynivåer enn noen gang.

Den nye bildebrikken har et 1:1:4-forhold mellom antallet røde, grønne og blå bildepunkter. Det øverste laget registrerer lysstyrke og fargeinformasjon, mens de to nederste lagene kun registrerer fargeinformasjon. Takket være denne unike lagdelingen unngås støyproblemene som man ofte får med konvensjonelle ultrahøyoppløste brikker. Informasjonsbehandlingen går også raskere, noe som bidrar til mer naturtro fargegjengivelse. På denne måten kan vi øke antall bildepunkter uten at det går ut over presisjonen i hvert bildepunkt, og den totale støyen reduseres. Det er denne 1:1:4-strukturen som har gitt den nyeste generasjonen av Foveon-brikker sitt navn: "Quattro".

Med den nye 1:1:4-strukturen (nederste lag: 1; midterste lag: 1; øverste lag: 4) oppnås en oppløsning som tilsvarer 39 megapiksler i konvensjonelle bildebrikker.
I tillegg gir Foveons sensorteknologi lavere støynivåer og høyere behandlingshastighet for store informasjonsmengder.

Forskjellen på Foveon X3 Quattro Direct Image
Sensor og konvensjonelle bildebrikker med
fargefilter (Bayer-filter)

Foveon X3 Quattro utnytter silisumets unike fargeabsorberende egenskaper, hvor lengre bølgelengder trenger dypere ned enn kortere. Ved å benytte ett silisumlag for hver av de tre primærfargene i lyset (blå, grønn og rød), registrerer Foveon X3 Quattro komplett fargeinformasjon i hvert enkelt bildepunkt. I motsetning til konvensjonelle bildebrikker krever ikke dette systemet at man interpolerer fargeinformasjon under databehandlingen. Resultatet er en fantastisk oppløsning med enestående nyanser og presise farger.

Egenskapene til 1:1:4-strukturen

Høy oppløsning er en nødvendig forutsetning for enestående bildekvalitet. Når man øker antallet bildepunkter, vil man imidlertid også øke datamengden, og man risikerer å få store og uhåndterlige bildefiler. Særlig gjelder dette i .raw-formatet, hvor RGB-informasjonen for hvert eneste bildepunkt lagres ukomprimert.

Som det spektroskopiske diagrammet viser, registrerer Foveon X3 Quattro-bildebrikken et vidt spekter av bølgelengder i lyset. Etter at vi fikk ideen om å registrere luminansen kun i det øverste (blå) sensorlaget, utviklet vi den unike 1:1:4-strukturen, hvor det øverste laget registrerer både luminans- og fargeinformasjon, mens de to nederste lagene kun registrerer fargeinformasjon. Det midterste og nederste laget får dermed større bildepunkter. Når dataene behandles i etterkant, blir luminansen fra det øverste laget, anvendt på alle tre lag, slik at man får komplett informasjon om lysstyrke og farge for hvert enkelt punkt.

Foveon X3 Quattro viderefører den vertikaldelte trelagsstrukturen fra tidligere Foveon-brikker og kombinerer dette med den unike 1:1:4-strukturen hvor luminans kun registreres i det øverste laget. På denne måten unngår man at bildefilene vokser seg unødvendig store, noe som ville ha blitt et problem med 1:1:1-strukturen i Foveons tidligere bildebrikker ved høyere oppløsninger.

Den nye bildebehandlingsenheten TRUE III
Optimalisert for å kunne håndtere bildedataene
fra Foveon X3 Quattro

I den nye dp-serien har vi tatt i bruk vår nye bildebehandlingsenhet TRUE III (Three-layer Responsive Ultimate Engine) som er laget spesielt for den nye Foveon X3 Quattro-bildebrikken. Denne enheten ble utviklet parallelt med Foveons bildebrikker og representerer summen av vår opparbeidede ekspertise innen bildehandling gjennom årene. Med sin 14-bits prosessor er den perfekt egnet til å omdanne Foveon-sensorens rikholdige og komplekse bildedata til ferdige bilder. Resultatet er fantastisk høyoppløste bilder med en nesten tredimensjonal følelse og ekstremt detaljert fargeinformasjon.

Spesialtilpasset kvalitetsoptikk
Enestående optiske egenskaper og
optimal feilkorrigering.

Objektivene på kameraene i dp-serien er utviklet spesielt for å la den unike Foveon X3 Quattro-bildebrikken komme til sin rett.

Vidvinkelobjektivet i dp1 Quattro er ikke noe unntak. For å minimalisere optiske feil har vi satt inn én linse med det eksklusive lavdispersive FLD-glasset (”F” Low Dispersion), med de samme optiske egenskapene som fluoritt, samt to presisjonsstøpte asfæriske linser. I tillegg er objektivet telesentrisk, noe som betyr at lysstrålene treffer sensoren i nesten rett vinkel. Resultatet er mindre vignettering og økt bildekvalitet.

Standardobjektivet i dp2 Quattro er videreutviklet fra det allerede fremragende objektivet i forgjengeren dp2 Merrill. Det har en brennvidde på 30 mm (45 mm i fullformat), med en minste blender på f/2,8. For å minimalisere optiske feil har vi satt inn én presisjonsstøpt asfærisk glasslinse og tre linser av høyindeksglass. Til sammen gir dette et ekstremt skarpt og presist objektiv som virkelig lar kameraets bildebrikke komme til sin rett.

dp0 Quattro

Objektivkonstruksjon

  • FLD glass
  • SLD glass
  • Aspherical Lens

Vignetting

Vignetting guide

MTF-målinger

Geometriske MTF-målinger
Standard MTF-målinger
MTF-målinger guide

Fortegning

Fortegning guide

dp1 Quattro

Objektivkonstruksjon

  • FLD glass
  • Aspherical Lens

Vignetting

Vignetting guide

MTF-målinger

Geometriske MTF-målinger
Standard MTF-målinger
MTF-målinger guide

Fortegning

Fortegning guide

dp2 Quattro

Objektivkonstruksjon

  • Aspherical Lens

Vignetting

Vignetting guide

MTF-målinger

Geometriske MTF-målinger
Standard MTF-målinger
MTF-målinger guide

Fortegning

Fortegning guide

dp3 Quattro

Objektivkonstruksjon

  • SLD glass
  • Aspherical Lens

Vignetting

Vignetting guide

MTF-målinger

Geometriske MTF-målinger
Standard MTF-målinger
MTF-målinger guide

Fortegning

Fortegning guide

Fastobjektiv En enestående bildebrikke fortjener et enestående objektiv
Et kamera som utnytter fastobjektivets potensial til fulle

I digitalfotoets tidsalder er det enklere enn noensinne å kontrollere bildekvaliteten på detaljnivå. Jo mer høyoppløst og presis bildebrikker man har, desto skarpere optikk trenger man for at de skal yte sitt beste. Ved å benytte objektiver med fast brennvidde har vi gitt dp-serien den optikken som våre ultrahøyoppløste bildebrikker fortjener. Denne perfekte kombinasjonen av førsteklasses optikk og banebrytende sensorteknologi gir bedre bildekvalitet enn noen gang. Slik har vi utnyttet all vår kompetanse og ekspertise fra vår produksjon av objektiver til å skape en serie enestående digitalkameraer.

SIGMAs objektivteknologi Vår lange ekspertise innen utvikling av objektiver gir deg optikk med fremragende egenskaper og enestående bildekvalitet

Høsten 2012 lanserte SIGMA tre nye serier med utskiftbare objektiver: Art, Contemporary og Sports. Med sine fantastiske optiske egenskaper har disse seriene satt en ny standard for utskiftbare objektiver og vunnet tilhengere blant fotografer og entusiaster verden over. Produktene i disse seriene er gjennomtenkt i minste detalj, utsettes for strenge kvalitetskontroller og lever opp til de tre absolutte krav som et førsteklasses objektiv må oppfylle: enestående design, fremragende håndverk og streng kontroll. Hvert eneste objektiv i våre tre produktserier blir testet med SIGMAs spesialutviklede A1 MTF-måler (Modulation Transfer Function), som benytter Foveons X3 Merrill-bildebrikke. Vår stadige jakt på høyere bildekvalitet har gitt oss uvurderlig ekspertise innen optimalisering av objektiver og bildebrikker, en ekspertise vi daglig benytter oss av i kvalitetssikringen av våre egne produkter.
Utviklingsfilosofi En ny måte å tenke objektiver på

SIGMA Photo Pro – et bildebehandlingsprogram kun fra SIGMA
Få maksimalt ut av hvert eneste bilde

SIGMA Photo Pro er et program for konvertering av rådata utviklet spesielt for fotografer som ønsker å skape sitt egne unike kunstneriske uttrykk. Helt siden vi begynte å produsere digitalkameraer, har vi vært tilhengere av å la brukeren fotografere og behandle bilder i RAW-modus. Denne ekspertisen i behandling av rådata har vi dratt nytte av i utviklingen av SIGMA Photo Pro. Programmet har et enkelt og intuitivt grensesnitt som gir fotografer nøyaktig den funksjonaliteten de trenger. Dette gjør SIGMA Photo Pro til det vi mener er markedets beste RAW-bildebehandlingsprogram. Med dette programmet kan du til fulle utnytte den rike fargeinformasjonen fra Foveon X3 Quattro og skape bilder med de rike fargetonene og vakre sjatteringene som SIGMA er kjent for. Programmet gjør det også mulig å skape svart-hvitt-bilder med uovertruffen dybde.

Flere forhåndsinnstilte fargemoduser
Fire nye forhåndsinnstilte fargemoduser som stimulerer kreativiteten

Takket være Foveon X3s store dynamikkomfang, presise nyanser og rike fargetoner, kan du nå gjenskape hvert enkelt motiv slik du ser det. Og siden 100 % av informasjonen fra bildebrikken tas vare på i bildefilene, kan du etterbehandle bildene dine akkurat slik du vil, uten at noe av fargerikdommen, teksturen eller dybden går tapt. Da vi utviklet Quattro-kameraene, ønsket vi å gjøre det enklere og mer praktisk å endre bildeinnstillingene mens du fotograferer. Derfor har vi lagt til fire forhåndsinnstilte fargemoduser som hjelper deg å ta bildene nøyaktig slik du har tenkt dem. Og med vår nyutviklede bildebehandlingsenhet skrives bildene til minnet raskere enn noensinne. Aldri har det vært enklere å virkeliggjøre dine kunstneriske visjoner.

SIGMA Photo Pro svart-hvitt-modus
Skap ekte svart-hvitt-bilder med informasjon
fra alle lysets bølgelengder

Foveon X3 Quattro registrerer alle primærfargene direkte, noe som resulterer i fantastisk detaljerte og rike bilder med stort dynamikkomfang. Dette gir myke, vakre sjatteringer og en fantastisk gjengivelse av lys og skygge – egenskaper som er minst like viktige ved svart-hvitt-fotografering. Foveon X3 Quattro-brikken er pankromatisk og fanger opp komplett informasjon fra alle lysets bølgelengder. Bildefilene inneholder dermed all den informasjonen du behøver for å skape de svart-hvitt-fotografiene du ønsker. Slik man ved tradisjonell svart-hvitt-fotografering kunne bruke grønnfilter for å framheve de røde leppene i et portrettfoto, kan man med SIGMAs eksklusive bildebehandlingsprogram oppnå samme effekt ved å justere bildet i etterkant. SIGMA Photo Pro gir deg full kontroll over det fotografiske uttrykket og gjør svart-hvitt-fotografering morsomt igjen.

Overexposure correction SIGMA Photo Pro 6 features new overexposure correction to
correct blown-out highlights in JPEG photos

I den nye dp Quattro-serien har vi gjort det mulig å korrigere bilder for overeksponering på kameraet. Overeksponering registreres i bildebrikken og utbrente felter i JPEG-filene minimaliseres. Funksjonen kan også brukes til å øke dynamikkomfanget i råfiler. La oss si at du har tatt et bilde hvor den blå himmelen har fått store utbrente områder. Du skrur på overeksponeringskorrigeringen i SIGMA Photo Pro6, men får ikke resultatene du ønsker. Men hvis du justerer ned eksponeringsverdiene og deretter skrur på overeksponeringskorrigeringen, vil du kunne få tilbake blåfargen på himmelen. Hvis du i tillegg justerer skyggene så de mørke områdene blir lysere, kan du gjenskape de opprinnelige lysforholdene.

RAW data development inside camera View and adjust RAW data via the LCD
and save photos in JPEG format

Med dp-serien kan du bearbeide råfilene (X3F-format) av bildene dine på kameraet og lagre dem som JPEG-filer, uten å gå omveien om en datamaskin. Du kan endre hvitbalanse, fargemodus, bredde-/høydeforhold, mm.

Et tiltalende design som lar deg konsentrere
deg om fotograferingen

Kamerahuset til den nye dp-serien er spesialutviklet for å optimalisere bildekvaliteten og gi fotografen frihet til å uttrykke seg. Den kompakte formen og lave vekten gjør kameraet lett å ta med seg overalt, samtidig som det er enkelt bruke med begge hender. Kameraet er utformet for å være intuitivt i bruk. For å forhindre varmeutvikling som kan forstyrre informasjonsbehandlingen i kameraet, har vi plassert potensielle varmekilder som batteri og strømkretser så langt unna bildebrikken og hovedkortet som mulig. Slik er dp-serien gjennomtenkt i minste detalj for å sikre deg en bildekvalitet lar deg skape dine egne kunstverk.